De werkkostenregeling (WKR)

De werkkostenregeling (WKR) maakt het mogelijk om een deel van de fiscale loonsom te besteden aan onbelaste verstrekkingen en vergoedingen voor het personeel, zonder dat hierover loonheffing wordt verrekend. Dit betekent dat de vrije ruimte in de WKR gebruikt kan worden voor zaken als kerstpakketten.

De WKR biedt diverse financiële voordelen, met name voor MKB-bedrijven. De regeling is van toepassing op de eerste €400.000 van de loonsom.

Stijging vrije ruimte

Het percentage van de vrije ruimte is gestegen van 1,2% naar 1,7%, met een maximum loonsom van €400.000. De loonsom kan eenvoudig berekend worden door alle lonen van het personeel bij elkaar op te tellen. Voor het bedrag boven de €400.000 wordt 1,18% verrekend.

Het is verstandig om voor het bestellen van kerstpakketten te bekijken wat het bestedingsbedrag is. Neem ook direct contact op met de accountant om eventuele verschillen te voorkomen.

Meer informatie nodig?

Heeft u na het lezen van dit artikel nog vragen over de belasting op kerstpakketten, schroom dan niet om hulp te vragen. Voor specifieke vragen over de financiering kunt u terecht bij uw eigen boekhouder of accountant. Mocht u vragen hebben over kerstpakketten, dan staan wij u graag te woord en helpen u graag met advies.

Houd er rekening mee dat aan de informatie in dit artikel geen rechten kunnen worden ontleend wat betreft belasting op kerstpakketten. Wij adviseren u als werkgever om de fiscale regels die van toepassing zijn goed te bestuderen alvorens een bestelling te plaatsen. U kunt uiteraard ook de website van de Belastingdienst raadplegen of telefonisch contact opnemen voor specifieke informatie.

Rekenvoorbeelden

Om nog meer duidelijkheid te geven, volgen hieronder twee rekenvoorbeelden:

Rekenvoorbeeld 1:
Stel dat de totale loonsom €300.000 is, dan heeft u een vrije ruimte van 1,7% van het bedrag om onbelast vergoedingen uit te keren. In dit geval is het onbelaste bedrag €5.100. Mocht u over dit bedrag heen gaan, dan wordt er 80% belast over het resterende bedrag.

Rekenvoorbeeld 2:
Als het bedrag boven de €400.000 uitkomt, geldt een rentepercentage van 1,18%.

Stel dat de totale loonsom €600.000 is, dan wordt er eerst een vrije ruimte van 1,7% van €400.000 berekend. Van de resterende €200.000 dient u 1,18% te berekenen:

Som: (€400.000 * 1,7%) + (€200.000 * 1,18%) = €6.800 + €2.360 = €9.160 vrije ruimte.

Blijf op de hoogte van de fiscale regels omtrent kerstpakketten in 2023 en houd uw accountant op de hoogte van uw plannen om onnodige belasting te voorkomen.

Kerstpakketten per provincie